Evaluatie individuele training

Samenvatting van de evaluatie individuele training bij CommCoach Els Pet:

 1. Welke thema’s zijn besproken?
  Feedback ontvangen en geven, luisteren, niet oordelen, niet aannemen en bijbehorend rolspel. De rol die ik kan aannemen bij een bepaalde (voor mij negatieve) gebeurtenis of er voor kiezen als volwassene te staan, vond ik pakkend. Ook is er aandacht, veel aandacht geweest voor (lichamelijke) houding, gebruik van mijn stem. Moe(s)t leren om woorden als eigenlijk, misschien, wellicht, achterwege te laten. En belangrijkste, om alles op mijzelf te betrekken en te beginnen met ‘ik…’
 2. De professionaliteit van het trainingstraject in het algemeen.
  Afspraken in overleg, coulant, besprokene is nagekomen en aparte dank voor het waar nodig op papier zetten van vragen. Een keurige map is geleverd met beknopte informatie als naslag en als introductie. Accommodatie was rustig.
 3. De professionele betrokkenheid van de trainer.
  Vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend. Nooit bij stilgestaan.
 4. De effectiviteit van de toegepaste werkvormen.
  Aanpassing aan mijn verhaal, beschreven situatie, het vermogen om het te kunnen volgen zonder zelf een oordeel te vellen, maakte het makkelijk om over alles wat mij dwars zit, te praten. Ik ben meer aan het denken gezet. Na een gesprek was ik rustiger, nam stof mee om na te denken, waar nodig ook toegepast, dan met een nieuwe kijk. De zithouding, meer luisteren, ademhaling moet ik eigen maken.
 5. Het resultaat.
  Mijn doelen zijn bereikt. Ik kan met het resultaat verder, te meer ik van diverse kanten heb vernomen dat ik wat veranderd ben in het luisteren, ruimte geven en niet impulsief reageer.

Cijfermatige waardering voor het geheel.
Het traject heeft mij heel goed geholpen. 10.
(I.G. 2022 evaluatie individuele training coaching communicatie)