Energetisch Coachen

Energetisch coachen leer je bij de ACC

In de vervolgopleiding Energetisch Coach van de Academie voor Coaching en Counselling leer je energetisch coachen toepassen in je coachwerk. Hoe je energetisch in balans kunt blijven en hoe je anderen hierin kunt begeleiden. Waar loop je jezelf voorbij, hoe stel jij (geen) grenzen, wanneer verlies je energie en ben je moe na een coachgesprek, van welke opgebouwde patronen begin je last te krijgen? Onbewust zet je spanning in je lichaam vast, je deinst terug, verzint smoesjes om vooral iets niet te doen. Ieder heeft zo zijn eigen overlevingsmechanismen, waarbij hij/zij zichzelf inhoudt en afremt. Met energetische oefeningen kun je naar je lichaam leren luisteren, zit je minder in je hoofd, heb je minder stress en meer zelfvertrouwen.

Over de opleiding Energetisch coachen

Els Pet leert je in de opleiding Energetisch Coach mensen energetisch begeleiden bij het ont-stressen en vinden van de balans tussen inspannen en ontspannen. Bij energetisch coachen gaat het om bewust zijn, helder waarnemen, in verbinding zijn met jezelf en met de coachee. Je benut de wijsheid van het energetische lichaam met het fysieke als basis. Het gaat voorbij het rationele. Je stemt af op het grotere geheel, terwijl je met je voeten stevig op de grond blijft. We werken met lichaamswerk, subtiele energie, chakra’s, focussen, energieveld innemen, bescherming opbouwen, enz.

Voor wie is de opleiding bedoeld

De opleiding Energetisch Coach is bedoeld voor coaches die de energetische werkwijze willen leren toepassen op zichzelf en anderen. Deelnemers zijn benieuwd naar energetische bescherming en het vrijmaken van levensenergie. De deelnemers hebben een basisopleiding coachen/counsellen gevolgd, of zijn al als coach werkzaam.

Opbouw opleiding

De opleiding Energetisch Coach is opgebouwd uit 10 lesdagen. Het is een ervaringsgerichte opleiding, wat betekent dat op de lesdagen veel energetische oefeningen – fysiek – toegepast worden. Onderdelen van het programma zijn:

  • Lichaamsbewustzijn vergroten
  • Afstemmen op jezelf en de ander
  • Energetische levenshouding onderzoeken
  • Vrijmaken van levensenergie
  • Leren werken met energiecentra
  • Toepassen van hulpbronnen als visualisatie en mindfulness
  • Energetische bescherming opbouwen
  • Energetische interventies toepassen
  • Energetisch helen (basis)

De methodieken en interventies zijn ervaringsgericht met een fysieke invalshoek. Hierbij staat steeds een hoger doel voor ogen, noem het zingeving.

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio. In dit portfolio zitten reflectieverslagen, huiswerkopdrachten en verslagen van intervisie en het begeleiden van proefpersonen, het theoretisch uitwerken van een thema.