Supervisor coaches professionals

Supervisor Den Haag of online: voor mensen die met mensen werken en voor intervisiegroepen

Een supervisor coaches professionals is vraagbaak en klankbord voor jouw manier van werken. Door werkervaringen te bespreken krijg je inzicht waar je tegenaan loopt en wat je kunt verbeteren. Bij supervisie gaat het om:

  • de kwaliteit van je werkzaamheden én van je functioneren te verbeteren Supervisie intervisie en professionals
  • reflecteren op je handelen bij cliënten, coachees, deelnemers, collega’s of klanten
  • overleg over ethische zaken
  • leren van de vele jaren praktijkervaring
  • eigen nieuwe mogelijkheden aanboren
  • de werkwijze van een bestaande intervisiegroep herijken
  • Het effect van supervisie is dat je meer in je kracht staat in allerlei werksituaties.

Els Pet van CommCoach: ik heb ruime praktijkervaring in ambtelijke, politieke werkomgeving en in bedrijven als coach, trainer, supervisor, adviseur, leidinggevende. Verder heb ik meer dan 250 intervisiebijeenkomsten gesuperviseerd.

Wie schakelt een Supervisor coaches professionals in?

Professionals als coaches, counsellors, trainers, (beginnende) ZZP-ers,  gemeentelijke adviseurs en leidinggevenden én deelnemers aan intervisiegroep.

Supervisor coach in opleiding

Lees meer als je coach in opleiding bent en een supervisor zoekt.

Supervising ACC Course

Read more if you are a student at the ACC Course and looking for a supervisor in English.

(e-)Supervisietraject

Het supervisietraject bestaat meestal uit 2 tot 5 gesprekken in Den Haag of via e-supervisie.
Indien gewenst loop ik een of meer dagdelen mee in de werkomgeving, zodat je uitgebreide feedback op je functioneren krijgt; neem in dit geval contact op voor een offerte.

Tarief supervisie

Zakelijk € 150,- excl. BTW en reiskosten; particulieren € 85,-; coaches-in-opleiding ACC € 75,-; ZZP-ers € 85,- excl. BTW. Opslag avondafspraak is € 10,- per gesprek.
Een gesprek duurt 1 à 1,5 uur, Het eerste gesprek is inclusief een intake.
Apart intakegesprek van 0,5 uur € 25,-.
Tarief supervisie van intervisiegroepen hangt af van het aantal deelnemers en bijeenkomsten.

Neem contact op voor nadere informatie.