Evaluatie communicatiecoach Den Haag

In de evaluatie communicatiecoach Den Haag van coachtraject bij Els Pet beschrijft de cliënt onder ander andere:
“Triggerpoints door collega’s en leerlingen analyseren en bespreken. Inzicht en handvatten mbt het goed/beter toepassen in de praktijk.
Coach gaf het gevoel dat ik mij veilig kon voelen en uiten.
Ja, mijn doelen zijn zeker bereikt. Mijn dank voor de afgelopen coachingsperiode. Ik neem er veel uit mee, dat hoor ik ook van collega’s.” (Den Haag 2023)