Specialisatiejaar ACC Niveau 2

Niveau 2 Academie voor Counselling en CoachingIn het specialisatiejaar ACC Niveau 2 ontdek en/of verdiep je jouw expertise en specialisatie coaching / counselling. De intervisietrainingsdagen vinden plaats in Rotterdam en in Den Haag.

Schrijf je in!

Traject diploma vervolgopleiding ACC Niveau 2

 • Actieve participatie op de 10 intervisietrainingsdagen: 60 uren
 • Specialisatie kiezen – gedurende het jaar. Je bestudeert daarvoor naar keuze 5 studieboeken + 1 studieboek over profilering/marketing + 1 studieboek over intervisie
 • Coachend/counsellend werken: 160 uren
 • Zelf gecoacht worden: minimaal 3 uren
 • Intervisie in studiegroep/intervisiegroep: 15 – 25 uur
 • Scriptie schrijven onderverdeeld in
  1) korte beschrijving per studieboek en hoe je elk studieboek in de praktijk gebruikt (25 blz)
  2) hoe je innerlijk groeit gedurende dit Niveau 2 (10 blz.)
  3) reflectie op je coachend/counsellend werk (10 blz.)
  Totaal 45 á 50 bladzijden + titelpagina en literatuurlijst
 • Je stuurt de Verklaringen + de scriptie vóór intervisietrainingsdag 10 naar begeleider Els Pet
 • Over het geheel krijg je een mondeling examen voor Diploma Niveau 2 via skype.

Totaal aantal studie-uren: 300 uren.
Inschrijven
Data
Prijzen

Wanneer je Certificaat van deelname Niveau 2 wilt halen, bespreken we welke onderdelen jij nodig hebt voor jouw verdere ontwikkeling.

Intervisietrainingsdagen Rotterdam en Den Haag

De vernieuwde opzet Niveau 2 ACC is kort samengevat:
verwachtingen, doelen, belemmeringen, kansen, wensen, acties, met toegepaste workshops.

Niveau 2 opzet
Dag 1 Wat wil ik het liefste? Uitgangspositie en doelen, Workshops Intervisie, USP
Dag 2 Wat past bij mij? Workshops Waarden en Normen, Marketing “van droom naar actie”; intervisieronde
Dag 3 Wat kan ik? Actieplan met Workshops Brainstormen, Oplossingsgericht coachen
Dag 4 Hoe doen? Wat houdt me tegen, waar bang voor, wat zijn kansen? Workshop NLP
Dag 5 Hoe nog meer? Mogelijkheden uitbouwen met Workshop Provocatief coachen
Dag 6 Hoe naar buiten treden? Marketing en acquisitie, netwerken, presenteren en herijken USP, elevator pitch
Dag 7 t/m 9 Intervisie over de presentaties van specialisaties, eventueel aangevuld met toegepaste workshops als mindfulness, omgaan met verlies, omgaan met intimiteit
Dag 10 Hoe zelfstandig verder? Afronding Niveau 2.

Wanneer beginnen?

Het is mogelijk om Niveau 1 en 2 parallel te doen. Op het moment dat je het counsellen of coachen goed onder de knie hebt en werkt of wilt beginnen te werken als counsellor of coach, kun je alvast aan Niveau 2 beginnen.
Kom je van een andere opleiding dan de Academie voor Counselling en Coaching, dan vindt een toetsingsprocedure plaats, zie onder Vrijstelling Niveau 1.
Je dient er rekening mee te houden dat we op Niveau 2 en 3 geen les geven in hoe je kunt counsellen of coachen, dat leer je op Niveau 1. Wel helpen we je de kwaliteit van je werk te verbeteren door de intervisie.

Kennis

De kennis die je op Niveau 2 en 3 uit de boeken of via andere media leert, verwerk je samen met je praktijkervaringen in je scriptie. Je hoeft niet ieder feitje te kennen. Wel dien je aan te tonen dat je het geleerde uit de studieboeken daadwerkelijk toepast in de praktijk. De vragen die centraal staan:

 • Wat heb je geleerd?
 • Hoe pas je het toe in de praktijk?
 • Wat zijn de resultaten als je het in je praktijk toepast?
 • Wat werkt wel, wat werkt niet?
 • Waarom wel of niet?
 • Aan welke theorie / modellen / kennis heb je veel?
 • Waar is verbetering mogelijk?
 • Hoe zou je het verbeteren?
 • Hoe ga je verder?

Voor Niveau 2 en 3 kun je in feite je eigen literatuurlijst samenstellen, zodat je het meeste uit de opleiding haalt.

Wat komt er in je scriptie voor Innerlijke Groei?

 1. Je uitgangspositie. – Hoe ben ik nu? – Wat is mijn huidige positie? – Waar bevind ik mij?
 2. Welke richting je kiest. – Hoe wil ik straks zijn? – Waar bevind ik mij over een jaar?
 3. Hoe je tot die keuze bent gekomen. – Wat was de aanleiding om daarvoor te kiezen?
 4. Waarom je juist die richting kiest. – Waarom wil ik me juist op die manier ontwikkelen?
 5. Een samenvatting van de inhoud van die richting. – Welke methode pas ik toe?
 6. Je actieplan. – Wat doe ik wanneer? – Tijdschema. – Planning. – Logistiek.
 7. Een reisverslag. – Verslag van je ontwikkeling gedurende je studietijd van dat niveau.
 8. Wat het je gebracht heeft. – Balans. – Opbrengst. – Was het wat ik verwachtte?
 9. Hoe je verder wilt gaan. – Nieuwe cyclus? – Doorgaan op dezelfde voet?
 10. Andere zaken die je belangrijk vindt.
 11. Literatuur-, media-, internetlinkopgave.

Na specialisatie Coaching Counselling

Tijdens of na de vervolgopleiding kun je verder met Niveau 3 het professiejaar.
Op Niveau 3 ga je je specialisatie nog verder verdiepen of een andere specialisatie kiezen, meer praktijkervaring opdoen, zodat je een professioneel counsellor of coach wordt.
Klik op Niveau 3 ACC of op het totaaloverzicht Opleidingen Coaching Counselling ACC.

Een vervolgjaar voor gevorderde coaches/counsellor: Toegepaste Subtiele Energie.