Recommendation deelnemers aan opleiding Counselling en Coaching Niveau 1 en 2

Nico: “Gedurende mijn opleiding aan de ACC was Els mijn trainer en begeleider. Ik heb door haar deskundig en empathisch optreden veel over mijzelf als mens en als begeleider geleerd. Haar betrokkenheid, interventies en kwetsbare opstelling hebben mij geattendeerd op de eigen persoonlijkheid van de trainer als beste instrument in het begeleidingsvak.” November 25, 2009

Anita: “Els heeft als trainer van ACC laten zien dat ze sterk in communicatie is en weet studenten tot zelfreflectie te laten komen. Haar expertise wordt heel duidelijk wanneer ze je ondersteunt bij het oefenen van coaching gesprekken en wanneer ze hierover spreekt in workshops. Ik heb Els als een prettige trainer ervaren die er echt is voor haar studenten. Extra speciale kwaliteit van Els vind ik haar rust, uitstraling en bijzonder intensieve persoonlijke aandacht voor ieder van de groep.” November 28, 2012