Reactie van coach op supervisie

Leo: De gestelde doelen zijn bereikt, ik kan er mee verder in de sessies die nog lopen. De adviezen konden direct in praktijk worden gebracht. (via Skype, november 2011)