Evaluatie trainer

Bij afsluiting mooi opleidingsjaar in 2015 hoort ook de evaluatie van mij als trainer van coaches te Rotterdam.
Feedback van enkele deelnemers: fijne combinatie van structuur bieden en loslaten; rustig; leuke sfeer; ieder in eigen waarde laten; mensenkennis en praktijkkennis; soms te serieus; graag opnieuw als trainer willen.