Evaluatie supervisor

Evaluatie: Els van CommCoach is als supervisor zeer betrokken en heeft veel inzet wat betreft het steviger in mijn rol zetten als coach/counsellor. Ik heb hier in de praktijk veel aan. (Ellen, november 2014)