Professiejaar ACC Niveau 3

Niveau 2 Academie voor Counselling en CoachingTot 31 maart 2019

In het professiejaar ACC Niveau 3 specialiseert je je in een andere specialisatie dan op Niveau 2 of je professionaliseer je de specialisatie van Niveau 2. Je doet nog meer praktijkervaring, zodat je een professioneel counsellor of coach wordt.
Je kunt kiezen of je 80 uur intervisie zelf regelt of dat je 60 van die 80 uur via Trainingsdagen Niveau 2 invult. Zie ook prijzen.

Traject diploma professiejaar ACC Niveau 3

 • Actieve participatie op de 10 intervisietrainingsdagen: 60 uren +
 • Intervisie in studiegroep/intervisiegroep: 20 uren
 • OF groepsintervisie over je werk: 80 uren
 • Specialisatie professionaliseren. Je bestudeert daarvoor naar keuze 5 studieboeken + 1 studieboek over profilering/marketing
 • Coachend/counsellend werken: 300 uren
 • Zelf gecoacht worden: minimaal 5 uren
 • Scriptie schrijven onderverdeeld in
  1) korte beschrijving per studieboek en hoe je elk studieboek in de praktijk gebruikt (25 blz)
  2) hoe je innerlijk groeit gedurende dit Niveau 2 (10 blz.)
  3) reflectie op je coachend/counsellend werk (10 blz.)
  Totaal 45 á 50 bladzijden + titelpagina en literatuurlijst
 • Je stuurt de Verklaringen + de scriptie (vóór intervisietrainingsdag 10) naar de begeleider
 • Over het geheel krijg je een mondeling examen voor Diploma Niveau 3 via skype.

Totaal aantal studie-uren: 440 uren.

Wanneer je Certificaat Niveau 3 na deelname Intervisietrainingsdagen wilt halen, bespreken we welke onderdelen jij nodig hebt voor jouw verdere ontwikkeling.

Wanneer beginnen?

Het is mogelijk om Niveau 3 en 4 parallel te doen.
Je dient er rekening mee te houden dat we op Niveau 3 geen les geven in hoe je kunt counsellen of coachen, dat leer je op Niveau 1. Wel helpen we je de kwaliteit van je werk te verbeteren door de intervisie.

Kennis

De kennis die je op Niveau 3 uit de boeken of via andere media leert, verwerk je samen met je praktijkervaringen in je scriptie. Je hoeft niet ieder feitje te kennen. Wel dien je aan te tonen dat je het geleerde uit de studieboeken daadwerkelijk toepast in de praktijk. De vragen die centraal staan:

 • Wat heb je geleerd?
 • Hoe pas je het toe in de praktijk?
 • Wat zijn de resultaten als je het in je praktijk toepast?
 • Wat werkt wel, wat werkt niet?
 • Waarom wel of niet?
 • Aan welke theorie / modellen / kennis heb je veel?
 • Waar is verbetering mogelijk?
 • Hoe zou je het verbeteren?
 • Hoe ga je verder?

Voor Niveau 2 en 3 kun je in feite je eigen literatuurlijst samenstellen, zodat je het meeste uit de opleiding haalt.

Wat komt er in je scriptie voor Innerlijke Groei?

 1. Je uitgangspositie. – Hoe ben ik nu? – Wat is mijn huidige positie? – Waar bevind ik mij?
 2. Welke richting je kiest. – Hoe wil ik straks zijn? – Waar bevind ik mij over een jaar?
 3. Hoe je tot die keuze bent gekomen. – Wat was de aanleiding om daarvoor te kiezen?
 4. Waarom je juist die richting kiest. – Waarom wil ik me juist op die manier ontwikkelen?
 5. Een samenvatting van de inhoud van die richting. – Welke methode pas ik toe?
 6. Je actieplan. – Wat doe ik wanneer? – Tijdschema. – Planning. – Logistiek.
 7. Een reisverslag. – Verslag van je ontwikkeling gedurende je studietijd van dat niveau.
 8. Wat het je gebracht heeft. – Balans. – Opbrengst. – Was het wat ik verwachtte?
 9. Hoe je verder wilt gaan. – Nieuwe cyclus? – Doorgaan op dezelfde voet?
 10. Andere zaken die je belangrijk vindt.
 11. Literatuur-, media-, internetlinkopgave.

Na professiejaar Coach Counsellor

Tijdens of na Niveau 3 kun je verder met Niveau 4 het jaar van Meesterschap.
Niveau 4  is een zelf samen te stellen afstudeeropdracht m.b.t. je specialisatie.

Eventuele gemiste praktijkuren compenseren? Misschien is de Workshop Dromen iets voor je.