Privacy

Privacy – verwerking persoonsgegevens

Inleiding
Als je gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij – CommCoach – je persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, opleiding, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject en opleiding.
Wij dragen zorg voor de privacy door de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol te behandelen en uitsluitend die informatie te verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Persoonsgegevens
De verwerking kan de volgende categorieën van persoonsgegevens bevatten:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummers, website
• Geboortedatum en –plaats
• Bedrijfsnaam
• Werkervaring en interesses
• Essays, scripties, verklaringen voor examinering
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
CommCoach verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Het bieden van een opleidings-, trainings- en leertraject;
• Verstrekken van deelnemerslijsten binnen een opleidingsgroep;
• Examinering;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals beheer cliënt- en deelnemerbestand en planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
• Facturering; innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Mailing en marketing voor diensten van CommCoach.

Het gaat om gegevens die we volgens de AVG artikel 6 wettelijk verplicht zijn om te bewaren, dan wel nodig hebben voor de opleidingen in verband met bijvoorbeeld een diploma of certificaat en voor de verbetering van de diensten van CommCoach.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals aanvragen van Diploma/Certificaat op naam, of andere derden die worden ingeschakeld bij trajecten. Deze derden mogen de persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. De persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen de persoonsgegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij de gegevens bewaren
De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij de gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Je rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van dit verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je ons verzoeken om overdracht van persoonsgegevens, kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:
CommCoach Els Pet, Aronskelkweg 43, 2555 GB Den Haag, info @ commcoach.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG
Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Privacy – Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies in gebruik op deze website
Deze website maakt gebruik van zogenaamde sessie en permanente cookies. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Ook wordt via onze website een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Verder zijn op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Google+ en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, respectievelijk Google en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Goole+ en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 oktober 2019.