wet DBA en coaching

De NOBCO en de belastingdienst hebben in 2016 in het kader van de wet DBA en coaching een modelovereenkomst opgesteld voor NOBCO coaches. Als opdrachtgevers mij als coach inschakelen, maken we gebruik van dit model, zodat er geen sprake is van een dienstbetrekking.