Energetisch Coach Els Pet begeleidt deze vervolgopleiding

Over Energetisch Coach opleiding

Vervolg opleiding Energetisch Coach

In de vervolg opleiding Energetisch Coach werken we met bewustzijnsoefeningen, coachoefeningen op energetische wijze, fysieke oefeningen en verder dan het waarneembare. We werken met energievelden of chakra’s als basis.

Het energetisch veld is breed van Taichi, kinesiologie t/m engelen. We verkennen dat brede terrein en gaan ervan uit dat iedere deelnemer een eigen invalshoek heeft of voorkeuren toepast in het coachtraject.
Je wordt gewaar van eigen energiestromen, van hoe levensstromen te activeren; zo mogelijk kun je leren die helend in te zetten.
In de opleiding activeren we met oefeningen uit de Taichi en gronding en Qigong de eigen energie; en vervolgens die van anderen, indien de cliënt dat wenst.

Bij energetisch coachen is de coach gericht op het activeren van het zelfhelend vermogen van de cliënt.
Je energiestroom kun je leren zuiveren en zo zuiver mogelijk benutten voor de cliënt, met 1,5 meter afstand via handen als dat jouw weg is of bijvoorbeeld via je hartenergie.

Energetisch coachen is niet altijd een gebied van woorden, wel van ervaren en doen.

Coach en Trainer Els Pet begeleidt deze vervolgopleiding . Start maart 2021, 10 zaterdagen.