Begeleider intervisie

Als begeleider intervisie en als intervisiedeelnemer heb ik intervisie als instrument leren waarderen.

Het belang van intervisie
Intervisie vind ik een prettige onderlinge ondersteuning bij coachvraagstukken. Je werkt binnen een bepaalde intervisiestructuur aan inzichten, oplossingen en/of te nemen acties. Het leuke is dat ieder zijn/haar eigen inbreng heeft. Je leert van elkaars werkproblemen en van elkaars deskundigheid en levenservaring.
Als je 1-op-1 werkt met cliƫnten is het belangrijk om te kunnen overleggen met mede-coaches hoe zij een situatie of vraagstuk zouden aanpakken. Intervisiegenoten houden een spiegel voor en fungeren als klankbord, zodat je weer verder kunt.
Beginnende coaches of coaches in opleiding raad ik meestal een supervisor aan (dat is een ander verhaal).

Verschillende intervisiegroepen
Behalve dat ik vanuit mijn werk als coach in Den Haag al 10 jaar in een NOBCO-intervisiegroep met andere coaches zit, brengt elke opleiding die ik heb gevolgd intervisie of studiegroep met zich mee: NLP Master, Dromenanalyse, Toegepaste Energie, ITIP, bijeenkomsten van Hans Korteweg, enz. en korter durende studiegroepjes rond een bepaald onderwerp zoals astrologie, bijbelboek Genesis 1, Boeddhistische Longchenpa, Dzogchen.

Intervisie begeleiden
Als trainer van coaches in opleiding heb ik inmiddels 12 jaar ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen. Meer dan 250 intervisieronden. Gevorderde groepen van de opleiding Counselling en Coaching van de Academie voor Counselling en Coaching brengen elke trainingsdag een vraagstelling of probleem in. Iedere deelnemer begeleidt een keer die intervisieronde en ik begeleid diegene in dat begeleiden. Zo leren de deelnemers de toepassing van intervisie, het zelf begeleiden van een intervisieronde en de werking van diverse intervisiemodellen.

Intervisiemodellen
Met een beginnende groep start ik binnen de opleidingen Counselling/coaching meestal met de Incidentmethode als relatief veilige methode. Op een eenvoudige en gestructureerde manier wordt doelmatig en effectief aan een probleem gewerkt.
Jeroen Hendriksen & consorten hebben diverse intervisiemodellen bij elkaar gezocht. Ik maak dankbaar gebruik van hun werk. Zijn basismodel inclusief “roddelen” gebruik ik vaak; dat roddelen gebeurt met respect in het bijzijn van de vraaginbrenger. In de loop der jaren heb ik diverse intervisiemodellen aangepast aan wat voor mij en mijn groepen beter werkt.
Andere intervisiemodellen die ik vaak toepas, zijn de Balintmethode, Oplossingsgerichte intervisie, VAAK, Collegiaal consult.

Intervisie binnen een organisatie of juist niet?
Wordt vervolgd…