Ethische gedragscode NOBCO

Met ingang van 2017 is de NOBCO Ethische gedragscode aangepast. Vooruitlopend daarop heb ik die toegevoegd aan deze website bij Certificering. Essentieel in de Ethische code NOBCO is:

De NOBCO Ethische Gedragscode telt vier paragrafen:
Respect
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Professionaliteit

In elke paragraaf wordt een aantal duidelijke gedragsregels aangegeven die de coach bij zijn/haar professioneel handelen na zal leven.
De EGC biedt coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt coaches daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

De basis van de EGC wordt gevormd door een aantal duidelijke uitgangspunten van de NOBCO ten aanzien van coaching, nl. dat:
* de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
* de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
* tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.