Ervaring met e-training en e-coaching

Behalve e-training Coaching en Counselling met deelnemers uit China, Afrika, Egypte en Nederland geef ik e-coaching en e-supervisie. Lees verder.
In de intervisiegroep van de NOBCO hebben we ervaringen uitgewisseld over e-coaching enz. Ik gebruik het internet vooral aanvullend aan gewone coaching door te mailen, te skypen. Voor mensen met werkvragen en levensvragen in andere delen van de wereld dan Rotterdam e.o. vind ik de Live online-verbinding zeer goed werken. Van standaard vragenlijsten maak ik geen gebruik.