Coach in Den Haag: vragen ten tijde van corona

Als coach in Den Haag kreeg ik de vraag: zijn er andere coachvragen ten tijde van corona? Ja en nee.
Ja. In het begin van de lockdown hadden sommigen het extra druk op hun werk, kregen andere taken erbij, hadden thuis lerende kinderen. Dat riep vragen op: hoe nee zeggen? hoe balans vinden? Anderen hadden juist veel meer tijd en weinig contacten. Hierdoor kreeg herbezinning over zingeving ruimte.

Nee. Het zijn niet fundamenteel andere vragen dan voorheen. Mensen die ik begeleid komen anders ook met vragen over zingeving (wat wil ik echt?), over communicatie (hoe kan ik conflict met collega’s of met leidinggevende voorkomen?), over energetische begrenzing (hoe laat ik gevoelens van anderen minder binnenkomen?).
De coronaperiode maakt het zicht op problemen en keuzes scherper, net zoals tijdens andere crises en verliessituaties in iemand leven.
Ik vind het wel prettig dat coachgesprekken inmiddels weer zowel online via videodienst als op locatie kunnen plaatsvinden.