casus e-coaching in counseling magazine

Eerder dit jaar ben ik gevraagd om een reactie te geven op casus e-coaching in Counseling Magazine over e-begeleiding. Je kunt het nummer downloaden tegen betaling https://www.professioneelbegeleiden.nl/help-online-begeleiding.

Waar het mij in de casus o.a. om gaat is dat e-begeleiding op praktisch vlak anders is dan face-to-face; verder blijft het contact net zo belangrijk.

Praktisch 
Online begeleiding is mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld via Skype, aangevuld met e-mailverkeer. Specifieke afspraken voor de internetsessies zoals snelle computerverbinding, zijn noodzakelijk, want niet overal in de wereld werkt internet voldoende, is mijn ervaring.

Vele vragen
Verder roept de casusinformatie vragen op. Waar heeft ze vooral last van, welke andere struikelblokken kent ze, wat wil ze het allerliefste bereiken? Wat betekent “beproeving” voor haar en hoe gaat ze daarmee om? Wat gaat er goed in haar leven?
In hoeverre is ze bereid zich te ontwikkelen en stappen te zetten? Durft ze naar andere aspecten van haar werk en leven te kijken, bijvoorbeeld welke emoties de relaties met de collega’s en het werk bij haar oproepen? In hoeverre ziet ze deze periode van stagnatie en neerwaartse spiraal als onderdeel van het leven? Wat levert het haar op?

Contact en methoden
Ik zie altijd veel mogelijkheden. Er zijn methoden genoeg die ik als counsellor/coach kan aanbieden: NLP, logische niveaus, levenslijn, kaartspellen, geboortekaart, dromen, oplossingsgericht-, provocatief coachen, zingeving, mindfulness, humor.
Belangrijker dan instrumenten in counselling en coaching is dat ik ontspannen gewaar ben, in contact ben en me afstem op waar Svetlana mee komt en hoe ze het onder woorden brengt.

De persoon in de casus zal patronen leren ombuigen, beter communiceren, in beweging komen. Mits ze zichzelf niet uit de weg gaat en daadwerkelijk in actie komt.
Hiervoor is ze, waar ze ook gaat, wereldwijd online en in Den Haag van harte welkom.