AVG invloed op review trainer coach

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 is van invloed op het verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet bevat regels wat je waar mag vastleggen.

AVG invloed op review – hoe te vermelden
Aangezien nog veel onduidelijk wat deze wet voor mij betekent als ZZP-er coach, trainer en supervisor, heb ik de deelnemers aan de opleiding coaching counselling Rotterdam gevraagd of ik hun feedback aan mij als trainer op mijn website mag plaatsen. De feedbackgevers laat ik anoniem, de feedback aan de deelnemers vermeldde ik al nooit. Zie ook review trainer opleiding coaching counselling eind 2017.

NOBCO
Vorige maand al een webinar over de AVG van de NOBCO gevolgd. Deze beroepsvereniging van coaches zal met handvatten komen hoe coaches zich kunnen voorbereiden op deze nieuwe wet.