Afronding opleiding ACC

Mailing Hulp bij Afronding opleiding ACC verstuurd naar veel oud-studenten Rotterdam van de opleidingen counselling en coaching. Deze mailing niet ontvangen? Mail me.
Studenten die voor april 2017 zijn gestart aan de Academie voor Counselling en Coaching hebben tot 1 Juli 2018 de tijd om hun opleiding aan de Academie voor Counselling en Coaching af te ronden met een diploma of certificaat. Zie de website van de ACC.

14 april 2018 dag Hulp bij afronding opleiding ACC Rotterdam

  • zaterdag 14 april in Rotterdam van 10.00 tot 16.30 uur
  • steun bij scripties of bij theorie-zelftoets -> geef je op voor mentorgesprek
  • trainingsuren compenseren / interesse hebben -> geef je op voor de workshop
  • Relatiecoaching
  • gecoacht (gecounseld) -> geef je op voor coachgesprek
  • gesuperviseerd worden -> geef je op voor supervisiegesprek
  • met medestudenten ervaringen uitwisselen (neem zelf contact op met je oud-groepsgenoten)

Geef je vóór 5 april op bij oud-trainer Els Pet van CommCoach.