accreditatie NOBCO coach Den Haag

Juli 2016: Herregistratie Senior Practitioner Coach Els Pet Den Haag bij beroepsvereniging EIA/NOBCO
De accreditatie NOBCO coach is binnen. Fijn om deze herregistratie als coach en supervisor Den EIA senior practitioner coachHaag weer rond te hebben. De registratie geeft een bepaald (reflectie)niveau aan op het werk van beroepscoach. Elke 5 jaar vindt een herregistratie plaats namens de beroepsvereniging voor coaches EIA/NOBCO.

In 2006 heb ik me bij deze beroepsvereniging ingeschreven. Destijds ging het om het aantonen van coach-uren, een paper schrijven en nog een aantal zaken. Sindsdien heb ik de administratie bijgehouden. Bij de huidige herregistratie als NOBCO Senior Practitioner coach en supervisie Den Haag heb ik vele gespreksverslagen en evaluaties na moeten kijken, omdat er andere zaken door de EIA/NOBCO gevraagd werden dan 5 jaar geleden, waardoor deze herregistratie administratief gezien nog veel werk was. Wat ik nog minder prettig vond, was dat de reactie van de organisatie 2,5 maand op zich liet wachten, terwijl slechts 30% van de aangesloten coaches van de NOBCO vóór de deadline van 1 juli 2016 documenten had ingeleverd, dus zo druk was het niet. Ik heb echt niet tot het laatste moment gewacht en alle papieren al in april 2016 aan de NOBCO gestuurd!

Natuurlijk heb ik geproost op de uitslag, ook met mijn intervisiegenoten NOBCO-coaches, die net als ik hun herregistratie geregeld hadden. In die intervisie reflecteer ik trouwens 6x per jaar op mijn werk als coach, opleider van coaches en supervisor van coaches.

Senior Practitioner Coach EIA/NOBCO Els Pet Den Haag – lees verder… over mijn werk.