14 april voor afronding ACC

Alle oud-studenten Rotterdam van de opleidingen Counselling en Coaching zonder diploma ACC kunnen steun krijgen bij de afronding ACC opleiding. logo Academie voor Counselling en Coaching
Studenten die voor april 2017 zijn gestart aan de Academie voor Counselling en Coaching hebben tot 1 Juli 2018 de tijd om hun opleiding aan de Academie voor Counselling en Coaching af te ronden met een diploma. Zie de website van de ACC.

14 april 2018 Hulp bij afronding ACC -opleiding Rotterdam

  • zaterdag 14 april in Rotterdam van 10.00 tot 16.30 uur
  • steun bij scripties of bij studieboeken/theorie-zelftoets -> geef je op voor mentorgesprek
  • trainingsuren compenseren / interesse hebben -> geef je op voor de workshop Relatiecoaching
  • gecoacht (gecounseld) worden -> geef je op voor coachgesprek
  • gesuperviseerd worden -> geef je op voor supervisiegesprek
  • met medestudenten ervaringen uitwisselen (neem zelf contact op met je oud-groepsgenoten)

Geef je vóór 5 april op bij oud-trainer Els Pet van CommCoach.