10 jaar intervisie NOBCO coach

Jubileum 10 jaar intervisie NOBCO
10 jaar intervisiegroep NOBCO is een jubileum! In juli 2017 bestaat een van de eerste NOBCO Coach Els Petintervisiegroepen van de NOBCO – misschien wel de eerste – 10 jaar.
De beroepsvereniging voor coaches (NOBCO) zorgde 10 jaar geleden voor een intervisieopzet voor coaches. In juli 2007 vormde zich in de regio Den Haag – Rotterdam een groep coaches. Zij wilden met dat intervisieconcept en met elkaar aan de gang. In oktober 2007 vond de eerste intervisiebijeenkomst plaats.

Functionerende intervisiegroep
EIA senior practitioner coachTwee mensen van dat eerste uur – onder wie ik (Els Pet van CommCoach Den Haag) zitten nog steeds in deze intervisiegroep. Het is inmiddels een intervisiegroep met ervaren coaches op senior- en masterniveau uit Den Haag en Schiedam.
Een casusbespreking heeft voorrang, daarvoor passen we met verschillende intervisiemethoden en coachtechnieken toe. Verder experimenteren we met coachtools en andere begeleidingsvormen. Ook de veranderingen binnen de NOBCO zelf, de veranderde eisen voor herregistratie, zijn regelmatig onderwerp van bespreking.

Nieuwe inbreng?
In de loop der jaren wisselde de samenstelling regelmatig. Zo’n moment voor nieuwe instroom is een natuurlijk moment voor bezinning: hoe functioneert de groep, wat willen we anders, hoeveel coaches erbij, welke wensen hebben we voor de samenstelling? Ook nu weer is na 10 jaar intervisie NOBCO zo’n evaluatiemoment aangebroken. Ik ben benieuwd.

Belang van intervisie