Inschrijven

Kopieer onderstaande gegevens voor inschrijven OPLEIDINGEN COACHING COUNSELLING
in Den Haag of in Rotterdam en MAIL de antwoorden.
Of neem contact op voor het inschrijfformulier in Word.

Inschrijven opleidingen Coaching Counselling

NAW-gegevens
Roepnaam en achternaam
Te vermelden naam op Diploma of Certificaat
Adres (Straat – nummer – postcode – woonplaats)
Telefoonnummer(s) – mobiel en/of vast
E-mailadres (N.B. dient voldoende privacy te bieden in kader van de wet AVG)
Geboortedatum en geboorteplaats/land

Opleiding
Welke opleiding kies je? (weghalen wat niet van toepassing is:)

  1. ACC Niveau 1 Rotterdam of Den Haag – basisopleiding Counselling/Coaching
    of basisopleiding Mensgericht Coachen
  2. ACC Niveau 2 Rotterdam of Den Haag – specialisatiejaar Counselling/Coaching
  3. ACC Niveau 3 Rotterdam of Den Haag – professiejaar Counselling/Coaching
  4. ACC Niveau 4 – Meesterschap Counselling/Coaching

Achtergrond
Waarom wil je de opleiding volgen?
Hoe ben je de opleiding ontdekt?

Facturering
Is het factuuradres hetzelfde als jouw adres?
Zo nee, naar wie kunnen we de factuur sturen?
Zodra de factuur is voldaan, is de plaats in de opleiding definitief.
Kijk HIER voor de prijzen van de opleidingen.

Extra keuze Niveau 3 ACC CommCoach
– Niveau 3 begeleiding op afstand en examinering
– Niveau 3 inclusief trainingdagen, begeleiding en examinering

Overeenkomst
Ga je akkoord met het volgende? ja/nee*

  • Ik verklaar dat ik geen ernstige psychologische problemen heb en ik ben zelf verantwoordelijk voor deelname.
  • Ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden onderaan deze webpagina?