Achterliggende zaken

Certificering

Certificering van Els Pet van CommCoach als coach, trainer, supervisor:coach Senior Practitioner

  • gecertificeerd coach NOBCO / EIA Senior Practitioner (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches)
  • bij Gcoach.nl gecertificeerd als coach, counsellor, supervisor en trainer
  • bij het CRKBO als trainer/docent
  • voor Online Trainingen Train the Teleclass Trainer.

Ethische code / beroepscode
De informatie wordt vertrouwelijk behandeld in het belang van de coachee en passend binnen geldende wet- en regelgeving.
CommCoach Els Pet: ik houd me vrijwillig en volledig aan de Ethische gedragscode NOBCO én aan de Ethische code van de Academie voor Counselling en Coaching.

Wet DBA arbeidsrelatie opdrachtgever – coach
Er is een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor NOBCO coaches. Opdrachtgevers en ik kunnen de modelovereenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

BTW-vrijcertificering trainer bij CRKBO
De beroepsgerichte opleidingen van CommCoach zijn BTW-vrijgesteld door registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Klachtenreglement
Ik hanteer het klachtenreglement NOBCO. Voor de trainingen van de ACC de klachtenprocedure van de ACC.

Feedbackregels
Met feedbackregels kan iemand bewust worden van zijn/haar gedrag. Je geeft aan wat je ziet, hoort of merkt aan het waarneembaar gedrag van iemand, zonder dat je iemand op de persoon aanspreekt. Zie feedback.

Algemene voorwaarden, privacy en disclaimer
De algemene voorwaarden, privacyregels en de disclaimer staan onderaan elke pagina van de website CommCoach.