Basisopleiding Coaching Counselling

Voor de basisopleiding Coaching / Counselling van de tweejarige Beroepsopleiding ACC kies je voor Mensgericht Coachen of voor Counselling & Coaching. De trainingsdagen zijn gezamenlijk, op sommige dagen is er een ander programma; verder verschillen de studieliteratuurlijsten.
Mondelinge toelichting hoor je in het fragment uit radio-interview over de opleidingen coaching counselling.

Mensgericht Coachen Niveau 1logo ACC Basisopleiding Coaching Counselling

Tijdens de Basisopleiding Coaching leer je professioneel coachen. Je leert coachen in privésituaties (lifecoaching) of op zakelijk gebied, bijvoorbeeld in organisaties. Bij coachen help je mensen met recente problemen, uitgangssituaties of uitdagingen. Je helpt ze moeilijkheden te overwinnen en hun doelen te halen.

Coaching & Counselling Niveau 1

Je leert zowel counsellen als coachen in deze variant van de basisopleiding Coaching / Counselling. De nadruk ligt op het counsellen. Daarmee kun je mensen met diepgaande emotionele problemen helpen. Dat kan door ze te helpen het probleem op te lossen of er beter mee te leren omgaan.

Leertraject Basisopleiding Diploma Niveau 1

Onderdelen van het leertraject kun je anders invullen in overleg met de trainer Els Pet.

 • Praktijk:
 • Actief praktijkervaring opdoen op de 10 praktijkdagen: 60 uren.
 • Oefenen met medestudenten in studiegroep: minimaal 15 – 25 uren.
 • Oefenen met cliënten: minimaal 12 uren.
 • Zelf gecoacht worden: minimaal 3 uren.
 • Gesuperviseerd worden: minimaal 3 uren.
 • Groei:
 • Een verslag schrijven van je innerlijke groei. Klik op Scriptie Innerlijke Groei.
 • Verslag van je professionele groei: leerdoelen 1 t/m 7 + 1 A4 uitwerking van leerdoel 7.c. Klik op Praktijkscriptie.
 • Download hier voor een voorbeeld van de Praktijkscriptie.
 • Kennis/theorie:
 • Het bestuderen van de relevante studieboeken. Zie literatuurlijsten.
 • Theorietoets maken: 60% score. Download de test Mensgericht Coachen Niveau 1 of
  download de test Counselling / Coaching Niveau 1 of doe de mondelinge theorietoets.
 • Klik op kennis testen om je per studieboek voor te bereiden op de theorietoets.
 • Examen:
 • Je stuurt de Verklaringen + de verslagen/scripties + de score theorietoets aan trainer Els Pet vóór Praktijkdag 10.
 • De examinering bestaat uit het – voldoende – voldoen aan bovenstaande richtlijnen.

Totaal aantal studie-uren: 170 uren.
De voortgang kun je bijhouden in de Studiekalender.
Eventuele gemiste praktijkuren compenseren? Misschien is de Workshop Dromen iets voor je.

Na Basisopleiding Coaching Counselling

Tijdens of na de basisopleiding kun je verder met Niveau 2 het specialisatiejaar.
Klik op Niveau 2 ACC of op het totaaloverzicht Opleidingen Coaching Counselling ACC.