Werkwijze

Werkwijze voor Coaching, counselling en supervisie

Jouw proces

Je bent als volwassene/professional ergens tegenaan gelopen of hebt ergens last van. OF. Je wilt je persoonlijk en/of professioneel ontwikkelen, meer zin aan leven en werk geven, vanuit jouw essentie leven. Als werkwijze onderzoeken we je mogelijkheden, je stelt doelen en gaat op weg om die te verwezenlijken. Je geeft expressie aan jouw kwaliteiten, zowel persoonlijk als werkgerelateerd. We kijken naar patronen die zich voordoen; vervolgens komt er licht op de kwesties, ontwar je knopen. Je stelt een actieplan op en leert hoe je in het dagelijks leven bewust (anders) en in contact functioneert.

Technieken

Els Pet van CommCoach: ik gebruik geen één techniek standaard behalve alle communicatie-gespreksvaardigheden zoals luisteren en feedback. Afgestemd op jouw proces kan ik als generalist een veelheid aan methoden en technieken inzetten, zoals Oplossingsgericht coachen; NLP; Logische niveaus; Voice Dialogue; creatieve werkvormen als tekenen, dromen, tarot en astrologie; provocatief coachen; biografiewerk; Mindfulness; energetisch werk; intervisie.

Traject

Na het (losse) intakegesprek bestaat het coach-, counseltraject uit vier tot twaalf gesprekken; een supervisietraject uit ca. 5 gesprekken.
Voor organisaties stelt CommCoach na het intakegesprek een trajectvoorstel op. Een evaluatiegesprek vindt plaats met de contactpersoon van de organisatie erbij.
De gesprekken vinden zo veel mogelijk overdag plaats in de regio Den Haag, op afspraak in Rotterdam of via online e-coaching, e-counselling of e-supervisie.

Neem contact op voor een coach/counsel- of supervisietraject.